O FIRMIE USŁUGI DOŚWIADCZENIE ARTREDDO KONTAKT
 
 

DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas tworzenia systemów wspierających firmy, działające w czasami bardzo różnych od siebie branżach, pozwoliło nam zdobyć wiedzę, która umożliwia diametralne skrócenie czasu analizy przedprojektowej. Umiejętność szybkiego i przede wszystkim poprawnego zidentyfikowania oraz wyróżnienia kluczowych procesów, daje możliwość bardzo szybkiego przejścia od fazy projektowej do realizacji/implementacji systemu. To z kolei umożliwia wczesną konfrontację powstającego rozwiązania z oczekiwaniami biznesu, co pomaga wyeliminować wszelkiego rodzaju nieścisłości specyfikacji. Znakomitym efektem takiego podejścia jest oprogramowanie, które jest maksymalnie zbieżne z potrzebami przedsiębiorstwa, przez co spotyka się z bardzo dobrym odbiorem wśród użytkowników.

Kapitał wiedzy, jakim dysponujemy teraz, jest wynikiem realizacji projektów, których zakres funkcjonalny obejmował zagadnienia z takich dziedzin jak telekomunikacja, media, handel, edukacja, nieruchomości, zarządzanie projektami, symulacje rynków oraz analiza i badanie struktury organizacji.

TECHNOLOGIE

 • Microsoft .NET 2.0/3.5/4.0
 • C#, VB.NET, ASP.NET, PHP
 • Visual Studio 2005/2008/2010
 • T/SQL
 • DCOM/RPC, OLE, ADO, CLR
 • Microsoft SQL Server 2000/2005/2008/R2
 • Native XML Webservices, CGI/ISAPI/ASP
 • Windows Forms, WPF
 • Silverlight
 • WCF
 • Microsoft Reporting Services
 • Windows Server 2003/2008
 • SOAP, WSDL
 • XML
 • OpenXML
 • IIS, Apache
 • HTML, XHTML, CSS, Java Script
 • Borland Delphi 5.0, Borland Delphi 7.0, Borland Delphi 2006, Delphi.NET, Visual Pascal
 • MySQL, PostgreSQL, Interbase, Firebird
 • integracje: MSSQL -> MSSQL, dBase -> C# -> PHP -> MySQL, MSSQL(CLR) -> PHP, MSSQL -> dBase, PHP -> TSQL -> MSSQL, HTTP -> TSQL -> MSSQL, C# -> XLSX/DOCX, TSQL -> TXT
 • Windows XP/Vista/7, MS Office 2007/2010
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
O firmie   |    Usługi   |    Doświadczenie   |    Artreddo   |    Kontakt
Copyright © ITREDDO 2010-2015